Jdi na obsah Jdi na menu
 


Základní pravidla při krizi kundaliní

25. 3. 2012


 

kundali.jpg

 

 Jedinou možností, jak se z výše uvedených problémů dostat, je bezpodmínečné odžití všech zážitků vystupujících do vědomí. K tomu může pomoci lehčí prodýchávání za asistence hudby, popřípadě můžeme rovnou absolvovat holotropní dýchání u certifikovaného odborníka (provádění holotropního dýchání podomácku je riskantní). Odžití přináší obvykle okamžitou, výraznou úlevu a pocit uvolnění blokované energie. V souvislosti s tím, jak se podvědomí bude čistit a spotřeba energie se bude vyrovnávat příjmu, budou cykly stále mírnější a zážitky méně drastické, ovšem tento proces může být velmi pozvolný, takže rozdíly poznáme s odstupem měsíců.

 Je samozřejmě také možné kontaktovat nějakého zkušeného "gurua", ovšem je otázkou, zdali bude schopen nadměrně otevřené čakry nějak ovlivnit. Obeznámenost řady tzv. "duchovních vůdců" s jevy kundaliní je převážně teoretická a je nutno počítat s tím, že jejich rady budou leckdy zcela nepoužitelné, neřku-li škodlivé.

V každém případě není radno přistupovat k jakémukoli násilnému "ždímání" těchto zážitků z nevědomí nebo k jiným pokusům vyrovnat se s nadměrným přívalem energie. Tím může dojít k ještě těžšímu rozkolísání energetického systému. Pokud by docházelo k jakémukoli městnání energie a nepříjemným pocitům, rozhodně je třeba být opatrný.

 K odžití nepříjemných zážitků je možné využít i reinkarnační regresi, nicméně ta je na rozdíl od holotropního dýchání přece jen daleko méně razantní. Hlubokého stavu uvolnění nebo hypnózy lze nicméně využít při normalizaci energetického systému a uzavírání nadměrně otevřených energetických drah. Může to také pomoci pochopit karmické příčiny problémů s kundalini, za nimiž obvykle stojí experimenty s černou magií.

 Dále je samozřejmě nevyhnutné tomuto stavu přizpůsobit běžný život, což může být velmi obtížné hlavně u lidí, kteří pravidelně chodí do zaměstnání. U lehčích stavů je možno doporučit běhání, které na jistý čas přebytky energie spálí, ovšem u těžších případů není sebevětší fyzická námaha schopna nadměrnou energii spotřebovat a vede jistojistě k naprostému tělesnému vyčerpání. Proto je nutné se v každém ohledu šetřit a v případě náhlých krizí zařadit dny volna. V potravě by mělo dojít ke zvýšení podílu cukrů, které zmírní pocit svalové únavy. Doporučuji rovněž vyzkoušet kreatin, který posílí vyčerpaný organismus, protože přebytečná energie silně odčerpává zásoby energie ve svalech a ztěžuje regeneraci. Kreatinový přínos však bude patrný hlavně u lidí, kteří těžce fyzicky pracují; psychické vyčerpání asi moc neovlivní. V létě, resp. při teplejším počasí, je radno vystříhat se dlouhé práce v horkém počasí nebo dlouhého pobytu na slunci. Pokud obsahují vynořující se vzpomínky intenzívní bolest, kterou není možné snést, pomůžou analgetika (v tomto případě je celkem jedno, zda se jedná o bolest "aktuální" nebo "minulou"). Protože znovuprožívání fyzických vzpomínek je velmi autentické, může být někdy velkým problémem rozeznat skutečné fyzické potíže (např. bolesti) od potíží "fiktivních". To může být samozřejmě nebezpečné v případě vypuknutí nějaké závažné tělesné choroby.

 I když pocity během krize kundalini mohou být velmi vyčerpávající a deprimující, nelze příliš doporučit, aby se o ně "trpící" rozděloval s nepoučenými osobami, byť zdánlivě blízkými a důvěryhodnými. Přestože se člověku v jeho obluzeném stavu může zdát, že není možné, aby někdo nechápal něco, s čím je denodenně tak nadmíru výrazně konfrontován, je třeba si uvědomit, že naprostá většina lidí nemá o existenci takových zážitků tušení a že se zcela vymykají jejich představám o světě. Pokud se tudíž postižený někomu svěří, může mu to sice přinést pocit psychické úlevy, ale ten záhy vyprchá, když jej trpělivý posluchač začne považovat za blázna. Proto je lépe vydržet, co se dá, a duševní nebo fyzickou nezpůsobilost maskovat výmluvami, na které stačí fantazie (útočící chřipka, chronická únava z problémů v rodině, únava ze sportu apod.). V tom nejzazším případě je možno "hodit se marod" na chronický únavový syndrom nebo navštívit přednášku dr. Heřta, který vám přesvědčivě a názorně dokáže, že žádná nemateriální energie (nemluvě o čakrách nebo kundaliní) neexistuje a že vůbec všechno, co s ní souvisí, odporuje přírodním zákonům (ale zejména "současné úrovni vědeckých poznatků").

 Stojí za to upozornit všechny psychology, že mnoho lidí procházejících vážnou krizí kundaliní může zkolabovat a poté skončit na psychiatrické klinice, kde je pochopitelně čeká některá z oblíbených psychiatrických diagnóz. Použití antidepresiv nebo jiných potlačujících léků sice v takovém případě může snížit celkové pacientovo utrpení, ovšem energetické problémy spjaté s kundaliní se tím jenom zakonzervují. Jediným definitivním řešením je maximální prožití všech zážitků přicházejících z nevědomí, čímž se bude snižovat množství energetických bloků a vyrovnávat příjem energie se spotřebou. 

 

soupis zážitků a jevů doprovázejících proces probuzení kundaliní, resp. projevy s touto energií spojené:

záškuby svalů, křeče
návaly energie, pocit silného elektrizování po celém těle
svědění, vibrace, brnění, pálení, píchání

silné pocity horka či chladu

nevědomé tělesné pohyby (častěji se vyskytují během meditace, klidu či spánku): třes, chvění; pocit vnitřní síly, která nutí k zaujímání nezvyklých tělesných pozic nebo různých pohybů (může být mylně diagnostikováno jako epilepsie nebo syndrom neklidných nohou-RLS)

nespavost, nechutenství

epizody extrémní hyperaktivity nebo silného vyčerpání (někteří lidé trpící chronickým únavovým syndromem mohou ve skutečnosti zažívat probuzení kundaliní)

snížená nebo zesílená sexuální chuť

nachlazení, tlaky uvnitř hlavy

bušení srdce, bolesti v hrudníku

zažívací problémy 

necitlivost nebo bolest v končetinách, obzvláště v levé noze (?) 

bolesti a blokády po celém těle, často na zádech a v krku (projevy samočistícího procesu)

emoční nevyrovnanost, prudké změny nálad, zdánlivě bezdůvodné epizody přehnaného smutku, strachu, zloby, deprese (projevy opakovaných "výplachů" vzpomínek a potlačených emocí z našeho nevědomí během samočistícího procesu)

nekontrolovatelný spontánní smích či pláč

pocity slyšení různých zvuků, popisovaných jako hra na flétnu, dunění, zvuk vodopádu, zpěv ptáků, bzučení, zvonění v uších aj.

psychická zmatenost, neschopnost koncentrace

změněné stavy vědomí, zvýšená vnímavost, spontánní transy, mystické zkušenosti, které mohou vést k velikášství

horko, podivná aktivita nebo blažené pocity v hlavě, obzvláště na temeni

extáze, blaženost a pocity velké radosti, lásky, míru, soucitu (= aktivace srdeční čakry)

mimosmyslové vnímání, mimotělní zkušenosti, vzpomínky na minulé životy, astrální cestování, vidění aury, vnímání čaker, kontakt s duchovními vůdci prostřednictvím vnitřního hlasu, snů nebo vizí, dar léčení

zvýšená tvořivost, zájem o sebevyjádření a duchovní komunikaci hudbou, uměním, poezií aj.

intenzívní sebeuvědomování a citlivost, náhledy do vlastní podstaty, hlubší porozumění spirituálním pravdám

zážitky osvícení, přímé poznání rozšířené reality, transcendentální vnímán

Z těchto projevů, kterých je, jak vidno, celá řada, vypichuji ty nejzákladnější, jež jsem už popsal výše:

 

Na počátku: pocit enormní energie, pohody a hyperaktivity, později naopak zvýšená vyčerpanost, návaly horka nebo chladu, pocení, soustavné ataky nachlazení, emocionální nevyrovnanost, chaotické střídání nálad

Dále (spíše v pozdějších stádiích): fyzické vnímání energie podél páteře a na temeni hlavy (popřípadě v konečcích prstů) spojené s pocity brnění a elektrizování, pocit psychosomatických bloků po těle,  nespavost, znovuprožívání nevědomých vzpomínek (včetně celého spektra transpersonálních jevů), které se může projevovat různými podivnými pocity - včetně bolestí - po těle, různé spirituální a mystické zážitky (často velmi silné), agónie, zmatenost a otupělost.